Question Title

* 1. Namn:

Question Title

* 2. Adress:

Question Title

* 3. Postadress:

Question Title

* 4. Mobiltelefon:

Question Title

* 5. E-postadress:

Question Title

* 6. Vad arbetar du med idag? Har du erfarenhet av arbete med personer med hörselnedsättning?

Question Title

* 7. Önskar slinga eller tolk:

Question Title

* 8. Vid behov av tolk ange personnummer (efterfrågas av tolkcentralen):

Question Title

* 9. Jag har kostallergi eller specialkostönskemål:

Question Title

* 10. Faktureringsuppgifter (mottagare, referens, konstnadsställe, adress, etc.):

Question Title

* 11. Övrig information:

HRF sparar uppgifterna i detta formulär i syfte att dina behov tillgodoses under arrangemanget. Om du har frågor gällande det kontakta förbundskansliet. Här kan de läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter hrf.se/om-hrf/vara-policies/integritetspolicy/ 

Om du har frågor, kontakta Sara Bryntse per e-post: sara.bryntse@hrf.se eller telefon: 070-147 78 94.

T