Denna enkät riktar sig till dig som bor eller verkar i Dals Långed med omnejd

Att kunna förflytta sig är avgörande för ett levande samhälle och en levande landsbygd. Med bra kommunikationer kan människor bo kvar och flytta hit.
 
Syftet med den här enkäten är att förstå hur du upplever din möjlighet att resa idag samt hur det kan förbättras.

Enkäten utförs inom ramen för Fyrbodals kommunalförbunds projekt ”Tur & Retur – hållbara resor mellan land och stad” och kommer ligga till grund för ett antal test av nya så kallade ”mobilitetslösningar” under våren 2020. 

Vill du vara med och påverka än mer, kom till vår workshop i Mustadfors Folkets Hus den 4 februari kl. 17.30–20.00. Då du får tillfälle att diskutera utmaningar och möjligheter att resa till, från och i Dals Långed med omnejd.

Har du frågor? Kontakta gärna projektledare Vera Telemo, vera.telemo@fyrbodal.se

Som tack lottar vi ut 50 st presentkort från Handlar’n och Coop, värde 200 kronor.
Enkäten är öppen för svar under perioden 1 januari 2020 till 1 mars 2020. Presentkorten lottas ut slumpmässigt bland alla inkomna svar.

Tack för att du tar dig tid!
 
5% of survey complete.

T