Question Title

* 1. Hur fick du reda på evenemanget?

Question Title

* 2. Har du hittat till vår hemsida www.ebloppet.se?

Question Title

* 3. Hur följde du EB-loppet informationsmässigt fram till loppet?

Question Title

* 4. Hur nöjd var du med evenemanget?

Question Title

* 5. Vi funderar på att ta bort t-shirten till nästa år. Vad tycker du om det?

Question Title

* 6. Hur sannolikt är det att du kommer att delta i detta evenemang igen?

Question Title

* 7. Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera detta evenemang till någon annan?

Question Title

* 8. Har du några andra kommentarer eller förbättringsförslag?

T