Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Vad skulle du ge kursen i snittbetyg?

Question Title

* 2. Hur användbart var kursmaterialet (texter, kursböcker osv.)?

Question Title

* 3. Hur tydligt förklarade din lärare kursmaterialet?

Question Title

* 4. Var lärarens hastighet vid presentation av kursmaterialet för snabb, för långsam eller ungefär lagom?

Question Title

* 5. Hur pass bra besvarade läraren deltagarnas frågor?

Question Title

* 6. Hur trygg kände du dig med att ge synpunkter under kursens gång?

Question Title

* 7. Hur användbara var läxorna för att ge dig en bättre förståelse av materialet?

Question Title

* 8. Hur skulle du förbättra kursen?

0 av 8 besvarad(e)
 

T