Med Magdalena Berger

Webbinariet genomförs digitalt torsdagen den 6 maj klockan 15:30-17:00. Under den sista halvtimmen kommer det finnas tid för frågestund via chatt. Ni kommer efter anmälan att erhålla mejl och påminnelser för ert deltagande.

Målgrupp
Alla inom elevhälsoteamet, lärare och skolledare.

Kostnad
Kostnaden för att delta i webbinariet är 450 kr ex moms per deltagare. I kostnaden ingår även den presentation som Magdalena går igenom.
 
 
Om föreläsaren och innehåll
Föreläsningen Tillsammans gör vi skillnad! Om att förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdomar har till syfte att dels sprida kunskap om hur psykisk ohälsa drabbar barn och ungdomar men också hur personal med relativt enkla medel kan fånga upp ohälsan i tid. Ofta är verktygen och lösningarna mycket enklare än vad många av oss föreställer oss.

Magdalena erbjuder fördjupning till de redan insatta men ger också praktiska tips till personal som upplever att det är svårt att bemöta drabbade elever. Hon berör också vikten av en tillgänglig skola för att förebygga psykisk ohälsa och främja hälsa och hur mycket lärmiljön samspelar med individer och deras mående. Därtill tar hon upp anpassningar samt hur skolan kan bedriva ett fruktbart samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin.

Magdalena Berger har varit speciallärare och specialpedagog i mer än två decennier och har lika lång erfarenhet av fördjupning inom psykisk ohälsa. Hon har dessutom skrivit två böcker för skolpersonal om psykisk hälsa och ohälsa (Studentlitteratur) och har tidigare arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin. Dessutom har Magdalena en egen psykiatrisk diagnos som gjort att hon hållit sig ajour inom forskningen.

Några punkter ur seminariet, som är cirka 60 minuter plus 30 minuters frågestund.
  • Hur psykisk ohälsa drabbar barn och ungdomar
  • Diagnostisering och samsjuklighet
  • Förhållningssätt och medmänsklig förståelse
  • Samtalsmetoder i arbetet med drabbade elever
  • Informella kartläggningsmetoder i arbetet med drabbade elever
  • Tillgänglig lärmiljö och anpassad studiegång
  • Samarbete med psykiatrin
  • Upptäcka, bemöta och åtgärda
  • Kort om KASAM
 
Anmälan och frågor
Är ni flera från samma enhet eller skola, begär in offert för flera deltagare. Rabatt ges vid anmälan av tre deltagare eller fler. Vill du anmäla en kollega också fyll i Extra deltagares E-post. Är ni tre eller fler kontakta mig.
 
Mejl: johannes@elevhalsan.se
Tel: 070-492 01 96

Question Title

* 1. Kontaktuppgifter

Question Title

* 2. Faktureringsupppgifter

Question Title

* 3. Härmed godkänner jag pris och villkor för webinairum

Din anmälan är bindande men kan alltid överlåtas till någon kollega. Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen erhålls full avgift, vid avbokning fram till 2 veckor innan konferensen erhålls ett värdebevis på hela summan att använda som betalning på någon annan av våra webinarier, därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Du kommer få mejl med all praktisk info i god tid innan webbinariet. Dock inte direkt vid din anmälan.

T