Question Title

* 1. Namn samt övriga kontaktdetaljer såsom e-post + telefon (dessa blir synliga enbart för arrangörerna):

Question Title

* 2. Dessa instrument tar jag med mig för att spela. Ange efter varje instrumentnamn vilka klaver du läser (B=bas, AC=alt C-klav, AG=alt oktaverad G-klav, D=diskantklav) och din ungefärliga amatörspelfärdighetsnivå (3=avancerad, 2=mellan, 1=nybörjare).
Exempel:
Bas B+AC nivå 1
Tenor AC+AG+D nivå 2
Diskant D nivå 3

Question Title

* 3. Dessa instrument spelar jag gärna om det går att låna på plats. Ange efter varje instrumentnamn vilka klaver du läser (B=bas, AC=alt C-klav, AG=alt oktaverad G-klav, D=diskantklav) och din ungefärliga spelfärdighetsnivå (3=avancerad, 2=mellan, 1=nybörjare).
Exempel:
Bas B+AC nivå 1
Tenor AC+AG+D nivå 2
Diskant D nivå 3

Question Title

* 4. I en mera fast consortgrupp som spelar ihop några gånger, önskar jag vara i samma grupp som följande person(er):

Question Title

* 5. Privatlektion önskas? (Betalas separat till läraren)

Question Title

* 6. Jag är intresserad av att eventuellt vara "objektelev" vid ett pass där en lärare undervisar öppet inför åhörare.  (Ev kommentar kan inkluderas vid fråga 10 eller per mejl till styrelsen).

Question Title

* 7. Avgiften till Plusgiro 623 90 77-8 ((ev kommentar kan inkluderas vid fråga 10 eller per mejl till styrelsen)

Question Title

* 8. Jag förväntar mig kunna närvara (ev kommentar kan inkluderas vid fråga 10 eller per mejl till styrelsen)

Question Title

* 9. Jag vill gärna vara med på visning av gammalt notmaterial som finns på länsbiblioteket.

Question Title

* 10. Övriga frågor till arrangörerna:

T