Linicin Quiz: Sant & falskt om huvudlöss

Question Title

* 1. Hur smittar huvudlöss mellan två personer?

T