Screen Reader Mode Icon
25% av Sveriges vuxna befolkning utsätts någon gång i sina liv av våld från en partner/ex partner.
 
Med våld i nära relation menar vi:
  • Psykisk, tex. bryta ned, kränka, nedvärdera, skam belägga, trakassera
  • Fysisk, tex slå med tillhyggen, knytnävar, sparka, nypa, dra i håret
  • Ekonomisk, tex kontrollera hushållets ekonomi genom ”veckopeng”
  • Materiell, tex förstöra/hot om förstörelse
  • Sexuell, tex våldtäkt, husfridssex, påtvingade sexuella handlingar
  • Latent, tex skrämma 
Vi gör nu en undersökning för att se hur företag skulle kunna hjälpa till att sudda ut tabu stämpeln hos de utsatta och framförallt, hjälpa dem till stöd.

Question Title

* 1. Är du utsatt eller har du utsatts för våld i nära relation

Question Title

* 2. Är din arbetsgivare medveten om din situation?

Question Title

* 3. Har du fått stöd av din arbetsgivare?

Question Title

* 4. Hade det underlättat för dig om det fanns en uttalad process och stöd för personer som utsätts för våld i hemmet på din arbetsplats (tex en kontaktperson, ett annonymt nummer på intranätet, juridisk hjälp, etc)? 

Question Title

* 5. Hade det underlättat för dig att söka stöd genom din arbetsgivare om "trygghet i hemmet" kom upp som en fråga för alla anställda i det årliga medarbetarsamtalet? Dvs din chef frågade dig (om alla i företaget får frågan blir den mindre tabu).

Question Title

* 6. Den här personen skulle jag känna mig mest trygg med att anförtro mig om min hemma situation:

Question Title

* 7. Hur mycket av din arbetstid påverkas av att du utsätts/försöker lämna/har lämnat våld i hemmet?

Question Title

* 8. Har du varit/är du sjukskriven på grund av din situation?

Question Title

* 9. Vet du vad din arbetsgivare erbjuder för stöd/hjälp/verktyg för dig idag?

Question Title

* 10. Hur önskar du/hade du önskat att din arbetsgivare hade närmat sig dig om de misstänkte att du utsattes för våld i hemmet?

Question Title

* 11. Vad för hjälp hade du önskat att din arbetsgivare erbjöd

Question Title

* 12. Fritext om du vill lägga till något om arbetsgivaren:

Question Title

* 13. Jag är

Question Title

* 14. Min utsatthet sker/har skett i en:

Question Title

* 15. Ålder

0 av 15 besvarad(e)
 

T