Vi vill lyfta fram lönsamma affärscase med hållbar inriktning i Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik.

Question Title

Bild
Det pratas en hel del om konkurrensfördelar, innovativ affärsutveckling och hållbarhet. På det temat genomfördes under hösten 2017 och våren 2018 ett antal utvecklingsseminarier i Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik. Utgångspunkten är att affärsrådgivarens ”företag” både ökar lönsamheten och bidrar till en hållbar samhällsutveckling med sina produkter eller tjänster, t.ex. via CSR, cirkulär ekonomi, miljörelevans.

Nya (affärs-)kunskaper och erfarenhetsutbytet innebar att deltagarna ville fortsätta med nätverksträffar i respektive stad. Därför bjuder vi in både nya och tidigare deltagare för att starta nätverket CEBANS. Det sker vid tre tillfällen under hösten 2018:

- Skellefteå: 24 september
- Umeå: 16 oktober 2018
- Örnsköldsvik: 22 oktober 2018


Syftet med dagen är att:

-    Introducera nya deltagare i hållbar affärsutveckling och cirkulär ekonomi
-    Dela erfarenheter om framgångsfaktorer av strategiskt hållbarhetsarbete i SME
-    Starta nätverket CEBANS i norra Sverige
-    Diskutera en förstudieansökan till Tillväxtverket


Program

- 10:30-12:00 Snabbkurs i hållbar affärsutveckling och cirkulär ekonomi för nya deltagare
- 12:00-13:00 Gemensam lunch (nya och tidigare deltagare)
- 13:00-15:00 Workshop kring hållbar affärsutveckling och cirkulär ekonomi samt uppstartsträff CEBANS

Fakta CEBANS

Syftet med Circular Economy Business Accelerator North Sweden - CEBANS är långsiktig kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för affärsrådgivare och innehåller:
·       individuellt medlemskap för representanter av företagsfrämjande organisationer
·       minst 2 nätverksträffar per ort/år - möjlighet för medlemmar att delta på alla orter (Skellefteå, Umeå,  Örnsköldsvik)
·       nyhetsbrev kring cirkulära affärer kopplat till regional och nationell nivå

Deltagande är gratis och vi bjuder på lunch, anmäl dig via följande länk/ via formuläret nedan: https://sv.surveymonkey.com/r/CEBANS

Vi ser fram emot att träffa dig!
 
Med vänliga hälsingar,

Michael Jalmby, Esam
Laura Vidje, Esam
Peter Hedman, North Sweden Cleantech
Åsa Fällman, Näringslivsservice Umeå kommun

Question Title

* 1. Namn:

Question Title

* 2. Företag / Organisation

Question Title

* 3. Jobbtitel:

Question Title

* 4. Mailadress:

Question Title

* 5. Specialkost / Allergier?

Question Title

* 6. Jag vill delta på följande ort(er):

Question Title

* 7. Jag vill delta på snabbkursen för nya deltagare mellan 10:30-12:00

T