Part of the Labyrinth

Vi vill gärna höra dina åsikter för att göra Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) ännu bättre! Deltagandet är anonymt och tar bara några minuter.

Question Title

* 1. Jag är

Question Title

* 2. Jag är 

Question Title

* 3. Jag är född i

Question Title

* 4. Jag bor i

Question Title

* 5. Vad passar bäst in på dig?

Question Title

* 6. Är det här ditt första besök på GIBCA?  

Question Title

* 7. I vilket sammanhang har du besökt GIBCA?

Question Title

* 8. Har du eller kommer du att besöka GIBCA på de olika platserna?

  har besökt kommer besöka kommer inte besöka
Röda Sten Konsthall
Göteborgs Konsthall
Göteborgs Naturhistoriska Museum
Franska tomten
Haga

Question Title

* 9. Hur fick du information om GIBCA?
(Det går att bocka i flera alternativ)

Question Title

* 10. Vad tycker du om GIBCA 2019:
Markera på en skala 1 (inte alls bra) – 4 (väldigt bra)

  1 2 3 4 Vet ej
Konst och utställningar
Tema
Program

Question Title

* 11. Hur nöjd är du med den information du fått om GIBCA:
Markera på en skala mellan 1 (inte alls bra) –  4 (mycket bra)

  1 2 3 4 Vet ej
Av personal
Hemsidan (gibca.se)
I GIBCA-tidningen
Texthäfte i utställningarna
Vid visningar
På sociala medier
Texter i utställningen
I   GIBCA-appen

Question Title

* 12. Jag läser helst information om GIBCA på:

Question Title

* 13. Vilken kommunikationskanal fungerar bäst för dig att ta emot information om kommande konsthändelser?

Question Title

* 14. Vilken kommunikationskanal fungerar bäst för dig att ta emot information om kommande konsthändelser?

Question Title

* 15. Har du några förslag på förbättringar av GIBCAs information, texter eller andra kommunikationskanaler?  

Question Title

* 16. Är det något / några verk eller utställningsplatser som gjort särskilt intryck eller som du vill dela några tankar om?

Question Title

* 17. Har du några övriga kommentarer du vill dela med dig av? 

T