Hej!
Vi arbetar med att genomföra en undersökning för att förbättra Habiliteringen i Sverige. Vi behöver därför din hjälp för att försäkra oss om att vi ställer rätt frågor, inte missar viktiga aspekter och formulerar oss korrekt.

Undersökningen är frivillig att svara på.
Men vi vill ha din hjälp och just dina åsikter kan inte ersättas med någon annans.

Med denna undersökning som underlag kan vi ta ännu ett steg mot att skapa en säkrare, tryggare och mer tillgänglig vård för alla.Observera att det som skrivs i kommentarsfältet kommer återges i sin helhet.
Vi ber därför att inga personuppgifter anges.
* 1. Jag samtycker till undersökningen

T