Litteratur, servicematerial och IDT-enkät

Det här är fjärde gången vi inkluderar en enkät i Konferensens agendarapport (Conference Agenda Report, CAR) för atthjälpa till att fastställa prioriteringar för tillfrisknandelitteratur, servicematerial och ämnesfrågor för diskussion (Issue Discussion Topics, IDT:er). Resultaten av den här enkäten hjälper konferensdeltagarna att välja ämnesfrågor för diskussion och prioritera pamfletter och servicematerial att arbeta med under den kommande cykeln. För varje konferens sammanställer vi resultatet från medlemmar och från konferensdeltagare – regioner och zoner med säte vid konferensen. Dessa resultat delas ut på konferensen och tas med som bilaga i protokollet.

Vi ber alla medlemmar att fylla i en online enkät som publiceras www.na.org/surveys senast den 1 april 2023 och vi kommer att sammanställa svaren till konferensens övervägande. Vi ber också konferensdeltagarna att samla in sina serviceenheters samvete senast samma datum. Vi kommer även att sammanställa dessa resultat för distribution.
  
Fyra punkter i den här enkäten kommer ur motioner som världsservicekonferensen (World Service Conference, WSC) redan har godkänt att skapa projektplaner till och de visas i blått med en asterisk efter rubriken. Datumet inom parentes är det år då motionen antogs. De flesta av de resterande idéerna är överförda från de tre senaste undersökningarna. Vi har också inkluderat relevanta idéer ur region- och zonmotioner i 2023-års CAR samt idéer som vi har noterat sedan den senaste konferensen genom samtal, e-post och telefonsamtal, workshops och input till planeringsprocessen.

Enkäten blir längre och längre och det kan kännas lite överväldigande. För att göra längden på listorna hanterbar har vi försökt gruppera liknande idéer och vi tog bort några förslag från tidigare CAR-enkäter som hade en väldigt låg urvalsgrad. Svaren på en mer kortfattad lista kommer att ge konferensdeltagarna en tydligare riktning att följa.

Efter att ha sammanställt alla dessa idéer distribuerade vi ett utkast av enkäten till konferensdeltagarna för input och vi har införlivat deras förslag för förändringar där det är möjligt. Några deltagare föreslog att de skulle vilja se en ännu kortare lista att välja ifrån och kanske kommer vi i framtiden att utveckla en process där deltagarna tillsammans kan granska förslagslistorna för CAR-enkäten. Under tiden uppskattar vi att ni tar er tid att läsa igenom alternativen och hjälpa till att ställa prioriteringar.

Pandemin förändrade hela NA. På världsservicce (World Services) förändrades vad vi kunde göra och även hur vi prioriterade vad som behövs. Virtual Meeting Basics är ett exempel på en något som prioriterades av WSC trots konferensens tidigare beslut att prioritera FD Basics (gemenskapsutveckling basics). Vi förväntar oss att den här enkäten kommer att hjälpa oss alla att förstå vad våra medlemmar och serviceenheter helst skulle vilja se arbetas med. I linje med vårt tema för cykeln skapar vi verkligen alla vår framtid. Vi hoppas att medlemmarna kommer att delta och uppmuntrar alla medlemmar att göra det.

Question Title

* 1. Jag svarar:

T