Denna kartläggning sker i samverkan med NUVAB i Vetlanda samt CSR Småland.
Hej!
Vi på Region Jönköpings län skulle gärna vilja veta hur ni arbetar med cirkulära lösningar inom ert företag. Denna enkät tar inte mer 8 minuter att besvara. Syftet är att kartlägga vad som redan genomförs, vad som planeras genomföras och vilka behov av stöd som finns hos länets företag.

Kartläggningen är en del av projektet Vägar till hållbar utveckling som leds av Mariana Morosanu (mariana.morosanu@rjl.se). 

Genom att svara på våra frågor godkänner ni att delta i vår kartläggning. Har ni frågor ber vi er kontakta projektledaren.

Varma hälsningar
Region Jönköpings län, Regional utveckling 

Vägar till hållbar utveckling finansieras av Tillväxtverket och Region Jönköpings län.

Question Title

* 1. Företagsnamn

Question Title

* 2. Har ni en hållbarhetsavdelning/enhet/team/anställd/funktion inom företaget?

Question Title

* 3. Har ni kunder som ställer krav eller har förväntningar på att ni skall arbeta med hållbarhet?

Question Title

* 4. Är ni skyldiga att hållbarhetsredovisa?

Interna förbättringar 

Question Title

* 5. Använder ni er av förnybar energi i era lokaler? (solkraft, vindkraft, vattenkraft eller bioenergi)

Question Title

* 6. Har ni ett digitalt faktura/dokumentsystem?

Question Title

* 7. Vilken form av färdsätt använder ni er utav vid tjänsteresor? 

Question Title

* 8. Om ni använder av tjänstebil, ställer ni krav på leverantören om att bilen ska vara;

Produktion och design

Question Title

* 9. Varifrån kommer ert virke, tas det lokalt från länet?

Question Title

* 10. Hur transporteras byggmaterial?

Question Title

* 11. Återanvänder ni byggmaterial? Såsom betongrester som fyllnadsmaterial osv.

Question Title

* 12. Hur ser ni på återanvändning av byggmaterial? T.ex om en kund vill använda gamla dörrar eller fönster.

Question Title

* 13. Hur sorterar ni avfall på byggarbetsplatsen? T.ex., vilka containrar ställs vid arbetsplatsen och i vilket skede.

Question Title

* 14. Använder ni er av miljövänliga material och råvaror i er produktion idag?

Question Title

* 15. Arbetar ni med materialåteranvändning (ex. delar används i nyproduktion, säljer vidare till annan intressent, Träflis används för egen uppvärmning, spillmaterial återanvänds)

Question Title

* 16. Använder ni restprodukter från annan bransch eller företag som material i er nyproduktion?

Question Title

* 17. Om ni förpackar era produkter, är materialet ni använder återanvändningsbart eller återvinningsbart?

Question Title

* 18. Finns det kemikalier i er produktion idag som ni skulle kunna byta ut till ett mer miljövänligt alternativ?

Question Title

* 19. Märker ni någon efterfrågan av cirkulära material från era kunder?

Question Title

* 20. Upplever ni att ni kan öka er tillväxt genom att tänka mer cirkulärt?

Question Title

* 21. Har ni några samarbeten med andra företag kring cirkularitet? Om inte, skulle ni vara intresserade utav att vara med i ett sådant nätverk?

Kunskaps- och intressefrågor

Question Title

* 22. Har du hört begreppet cirkulär ekonomi tidigare?

Question Title

* 23. Hur stor är din egen kunskap inom cirkulär ekonomi? 

Inte hört talas om begreppet Hört talas om begreppet men har ingen kunskap Är mycket väl insatt i begreppet och dess innebörd
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 24. Uppskatta hur stor kunskap dina kollegor har inom cirkulär ekonomi?

Inte hört talas om begreppet Hört talas om begreppet men har ingen kunskap Är mycket väl insatt i begreppet och dess innebörd
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 25. Uppskatta hur stor kunskap dina målgrupper har inom cirkulär ekonomi (företagare, leverantörer, medarbetare, kunder)?

Inte hört talas om begreppet Hört talas om begreppet men har ingen kunskap Är mycket väl insatt i begreppet och dess innebörd
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 26. Vad tänker du framförallt på när du hör begreppet cirkulär ekonomi?

Question Title

* 27. Vad upplever ni som hinder för att arbeta med cirkulära lösningar?

Question Title

* 28. Vilka olika teman inom en cirkulär ekonomi är du intresserad av att lära dig mer om? (kryssalternativ)

Question Title

* 29. Med syfte att öka kunskapen om cirkulär ekonomi – vilka av de nedanstående listade aktiviteterna, bedömer du som intressanta för dina kollegor, och/eller era målgrupper*? (Kryssalternativ)

0 av 29 besvarad(e)
 

T