Denna kartläggning sker i samverkan med Livsmedelsstrategin i Jönköpings län, NUVAB i Vetlanda samt CSR Småland.
Hej!

Inom ramen för det regionala projektet Vägar till hållbar utveckling genomför vi en kartläggning av hur olika branscher arbetar med hållbar utveckling, med särskild fokus på cirkulär ekonomi.
Genom denna kartläggning vill vi kunna inhämta erfarenheter från länets företag samt identifiera vilken typ av stöd som behövs för att säkerställa omställningen till ett cirkulärt samhälle.

Stort tack för att ni engagera er och delar med er av värdefulla lärdomar som möjliggör vår kartläggning. Enkäten uppskattas ta 7 minuter att svara på.

Med vänliga hälsningar
Mariana Morosanu
Projektledare Vägar till hållbar utveckling
mariana.morosanu@rjl.se
070-440 28 55


Denna kartläggning sker i samverkan med NUVAB i Vetlanda samt CSR Småland. Vägar till hållbar utveckling finansieras av Tillväxtverket och Region Jönköpings län.

Question Title

* 1. Företagsnamn

Question Title

* 2. Har ni en hållbarhetsavdelning/enhet/team/anställd/funktion inom företaget?

Question Title

* 3. Har ni kunder som ställer krav eller har förväntningar på att ni skall arbeta med hållbarhet?

Question Title

* 4. Är ni skyldiga att hållbarhetsredovisa?

Interna förbättringar 

Question Title

* 5. Använder ni er av förnybar energi i era lokaler? (solenergi, vattenkraft, vindkraft eller bioenergi)

Question Title

* 6. Har ni källsortering i er matsal/fikarum?

Question Title

* 7. Är tekniken ni använder på företaget TCO-certifierat?

Question Title

* 8. Vid inköp av kontorsmaterial, finns det riktlinjer om att det ska vara miljöcertifierat (miljövänligt)?

Question Title

* 9. Vid inköp av fika (kaffe, frukt osv). Finns det riktlinjer om att det ska vara ekologiskt/närproducerat?

Question Title

* 10. Har ni ett digitalt faktura/dokumentsystem?

Question Title

* 11. Vilken form av färdsätt använder ni er utav vid tjänsteresor? (kryssrutor)

Question Title

* 12. Om ni använder av tjänstebil, ställer ni krav på leverantören om att bilen ska vara;

Energi- och resurseffektivitet i verksamheten 

Question Title

* 13. Driver ni boende - och/eller restaurangverksamhet?

Boende

Question Title

* 14. Använder ni er av förnybar energi i era lokaler? (solenergi, vattenkraft, vindkraft eller bioenergi)

Question Title

* 15. Slitna handdukar, sängkläder och andra textilier, återanvänds de på något sätt? 

Question Title

* 16. Vid renovering av boende, köps det då in nya möbler?

Question Title

* 17. Har ni engångsartiklar i er verksamhet? (plast/pappmuggar, små hygienartiklar, servetter, vattenflaskor till försäljning)

Question Title

* 18. Informerar ni gäster hur de kan hjälpa till att minska er klimatpåverkan?

Restaurang 

Question Title

* 19. Har ni en säsongsanpassad meny gällande råvaror?

Question Title

* 20. Är era varor lokalproducerade eller ekologiska?

Question Title

* 21. Prioriterar ni råvaror med kort utgångsdatum för att minska matsvinn?

Question Title

* 22. Om ni erbjuder buffe eller annan redan tillagad mat (smörgåsar, sallader, fika) har ni något system för vad som sker med rester? 

Question Title

* 23. Använder ni avfallsmassor i er tillagning? (ex avfallsmassa från färskpressad apelsinjuice används i dessert eller drinkar)

Question Title

* 24. Utbildar ni personal i hur man använder livsmedel alternativt och utnyttjar fler matvaror?

Question Title

* 25. Hur ser ni på möjligheter att utöka er meny till fler växtbaserade alternativ?

Förbättrad kvalitét på produkt och service

Question Title

* 26. Har ni någon form av delningsekonomi? (cykeluthyrning, annan sportutrustning, bokhylla)

Question Title

* 27. Kan ni erbjuda era tjänster digitalt? (utbildning, kurs etc)

Kunskaps- och intressefrågor

Question Title

* 28. Har du hört begreppet cirkulär ekonomi tidigare? (flervalsfråga)

Question Title

* 29. Hur stor är din egen kunskap inom cirkulär ekonomi?

Inte hört talas om begreppet Hört talas om begreppet men har ingen kunskap Är mycket väl insatt i begreppet och dess innebörd
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 30. Uppskatta hur stor kunskap dina kollegor har inom cirkulär ekonomi?

Inte hört talas om begreppet Hört talas om begreppet men har ingen kunskap Är mycket väl insatt i begreppet och dess innebörd
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 31. Uppskatta hur stor kunskap dina målgrupper har inom cirkulär ekonomi (företagare, leverantörer, medarbetare, kunder)

Inte hört talas om begreppet Hört talas om begreppet men har ingen kunskap Är mycket väl insatt i begreppet och dess innebörd
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 32. Vad tänker du framförallt på när du hör begreppet cirkulär ekonomi?

Question Title

* 33. Vad upplever ni som hinder för att arbeta med cirkulära lösningar?

Question Title

* 34. Vilka olika teman inom en cirkulär ekonomi är du intresserad av att lära dig mer om?

Question Title

* 35. Med syfte att öka kunskapen om cirkulär ekonomi – vilka av de nedanstående listade aktiviteterna, bedömer du som intressanta för dina kollegor, och/eller era målgrupper?

0 av 35 besvarad(e)
 

T