1.

I syfte att utöka tjänsteutbudet och förbättra servicen i Hitis by grundades det sommaren 2018 en byainfo i samband med Hitis bibliotek. Nu jobbar vi vidare med att kartlägga behoven på service för både fast bosatta och fritidsboare, för att bäst utnyttja den kapacitet som finns till förfogande. För att lyckas med detta arbete behöver vi din hjälp!

Vi hoppas att så många personer som möjligt, både medlemmar och icke-medlemmar, fyller i enkäten nedan och på så vis ger oss feedback på hur byainfon uppfattas bland användarna. Vi är dessutom angelägna om att få höra dina idéer och förslag till förbättringar!

Uppgifter från den här undersökningen kommer att ligga som grund för planeringsarbetet som görs under det nuvarande Leader-finansierade projektet som håller på ända till maj 2019.

Dina synpunkter är viktiga och värdefulla för oss. Stort tack för att du tar dig tid att delta i vår undersökning!

Hitis kyrkoby byaförening r.f.

Question Title

* 1. Din ålder

Question Title

* 2. Din anknytning till Hitis skärgård (du kan kryssa i flera alternativ)

Question Title

* 3. Var hörde du om byainfon? (Du kan kryssa i flera alternativ)

Question Title

* 4. Vilka tjänster anser du vara viktiga att finns kvar också i fortsättningen? Betygsätt oavsett om du använt tjänsterna eller inte. Med finns också sådant som inte ännu finns tillgängligt, men som vi jobbar på.

  Mycket viktigt Bra att ha Vet ej Inte viktigt Helt onödigt
Utlåning av böcker på biblioteket
Kunddator
Wifi som är öppen och gratis
Evenemang för barn / familjer
Konstutställning
Bokning av avskilt utrymme för möten etc.
Teknik som möjliggör möten på distans
Informationstjänster, turistinfo / allmän info om byn
Informationstjänster, IT-stöd
Informationstjänster, kommunala ärenden
Byainfons helpdesk via e-post (bibliotek.hitis@kimitoon.fi, just nu vardagar 9-18)
Tjänster för företag (vilka? Skriv i kommentarsfältet!)
Hantverksboden

Question Title

* 5. Hur viktigt tycker du det är att byn har en infopunkt, där man får service över disk?

  Mycket viktigt Bra att det finns, men inte nödvändigt Vet ej Inte särskilt viktigt Helt onödigt
Kryssa i

Question Title

* 6. Här kan du skriva feedback om de tjänster som du använt, och dina eventuella önskemål till förbättringar.

Question Title

* 7. Vi är mycket tacksamma för idéer som vi kunde genomföra i byainfons regi. Vad tycker du vi ska göra? Hur kan vi hjälpa just dig? Skriv ner dina förslag här!

Question Title

* 8. Kontaktuppgifter (namn, samt e-post eller telefonnummer) för utlottning av presentkort till hantverksboden Made in Hitis, värde 50 €. Dina uppgifter behandlas konfidentiellt och används inte till andra ändamål än utlottningen. Om du inte önskar delta kan du lämna rutan tom. Tack!

T