67-årig frånskild kvinna som i några veckor intermittent noterat blodblandad avföring. Även fått oregelbundna avföringsvanor och känt visst obehag vid defekation. Hon söker dig på Vårdcentralen.

Question Title

Symtomen väcker misstankar hos dig om tarm-malignitet. Vilket/a andra symtom eller tecken är vanliga vid tarmcancer?

T