Välkommen till denna korta enkät.

Den är en viktig del i projektet Fokus ASD & Arbete. Projektet är ett samarbete mellan ASD-Puzzlaren AB, som arbetar med att ge autismkunskap, och Digitalt Innovationscenter, som är Arbetsförmedlingens enhet där man arbetar med innovation för framtidens arbetsmarknad.

Syftet med projektet är att ta fram prototyper på verktyg som underlättar för neuroindividuella att skaffa sig en anställning och hållbara arbetsuppgifter. Är du egen företagare så räkna dig själv som anställd och skriv gärna det i kommentaren på slutet.
 
I enkäten önskar vi att ta reda på och lyfta fram hur man som neuroindividuell har lyckats skaffa sig en anställning. Detta ger värdefull data för vad & hur man kan göra det bättre så att det skapas lika villkor för neuroindividuella att vara en viktig del i den framtida arbetsmarknaden. 

Enkäten riktar sig till dig som har ASD (autism-spektrum-disorder) och/eller andra NPF-diagnoser & har lyckats skaffa en anställning med arbetsuppgifter som fungerar.

Du svarar anonymt.
I beteckningen ASD ingår de gamla diagnosnamnen så som Aspergers syndrom & A-typisk autism m.fl. ASD är en av NPF-diagnoserna. Tryck på knappen "Till frågorna" så startar enkäten.

T