Hej,
Belok tillhandahåller en rad kravspecifikationer som kan användas vid upphandling av olika produkter, system och tjänster. (Du kan nå dessa genom att klicka HÄR!)

Genom att svara på denna korta enkät hjälper Ni till att hålla Beloks kravspecifikationer relevanta och uppdaterade.

Stort tack på förhand!Question Title

* 1. Använder Ni Beloks kravspecifikationer?

  Aldrig Någon enstaka gång Ibland Ofta
Anställning av driftpersonal
Energikrav
Energisamordnare
Innemiljö
Samordnad funktionsprovning
Solceller på tak
Storkök
Styr- och övervakningssystem
Tilluftsdon i CAV-system

Question Title

* 2. Har Ni behov av att kravspecifikationerna uppdateras?

  Ja Nej Vet ej / ingen åsikt
Anställning av driftpersonal
Energikrav
Energisamordnare
Innemiljö
Samordnad funktionprovning
Solceller på tak
Storkök
Styr- och övervakningssystem
Tilluftsdon i CAV-system

Question Title

* 3. Önskar Ni att Belok tar fram någon ytterligare kravspecifikation?

Question Title

* 4. Är Ert företag medlem i Belok?

Question Title

* 5. Har Ni ytterligare synpunkter så får du gärna lämna dem här.

Question Title

* 6. Namn och företag (frivilligt):
Personuppgifter lagras enligt SurveyMonkeys riktlinjer. SurveyMonkey har åtagit sig att följa den allmänna dataskyddsförordningen. Läs mer: https://sv.surveymonkey.com/mp/gdpr/

Tack för att du tog dig tid att svara på enkäten!
Tryck på Klar för att skicka in dina svar.

T