Välkommen till Beloks enkät för utvärdering av brukarkomfort!

Vi inleder med frågor om hur nöjd du generellt är med inomhusmiljön.
Därefter följer frågor om besvär du upplevt de senaste 3 månaderna.
Slutligen kommer frågor om hur du upplever temperaturen just nu.

Dina svar behandlar konfidentiellt och resultatet redovisas på ett sätt som gör att ingen enskild individ kan identifieras. 

Tack på förhand för din medverkan!      

T