Question Title

* 1. Jag har kamrater som jag trivs med och är tillsammans med på skolan

0      Stämmer inte alls 10     Stämmer helt
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 2. I min klass är eleverna alltid snälla mot varandra

0      Stämmer inte alls 10     Stämmer helt
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 3. De vuxna på skolan reagerar och gör något åt om de får reda på att någon elev varit elak mot eller kränkt en annan elev

0      Stämmer inte alls 10     Stämmer helt
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 4. I min klass har vi studiero på lektionerna

0      Stämmer inte alls 10     Stämmer helt
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 5. Jag kan arbeta koncentrerat och får mycket gjort på lektionerna

0      Stämmer inte alls 10     Stämmer helt
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 6. Jag får den hjälp jag behöver i mitt skolarbete

0      Stämmer inte alls 10     Stämmer helt
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 7. Jag känner att mina lärare bryr sig om mig

0      Stämmer inte alls 10     Stämmer helt
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 8. Jag känner mig trygg på rasterna

0      Stämmer inte alls 10     Stämmer helt
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 9. Jag känner mig trygg i matsalen

0      Stämmer inte alls 10     Stämmer helt
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 10. I matsalen får jag lugn och ro när jag äter

0      Stämmer inte alls 10     Stämmer helt
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

T