Alpinascandsarajevo84 anketa 2018

Question Title

* 1. Da li je organizacija oko prijava i uplata ispunila vaša očekivanja?

Question Title

* 2. Vaš doživljaj škole skijanja ?

Question Title

* 3. Zabavna noć (pod “annat” možete dati komentar šta može da bude jos bolje)

  Potpuno zadovoljavajuće Djelimično zadovoljavajuće Nezadovoljavajuće
Muzika
Muzički kviz
Tombola/aukcija
Ukupan dojam

Question Title

* 4. Vaš cjelokupan dojam organizacije posljednjeg susreta

Question Title

* 5. Vaš prijedlog za šta može da učini naš sljedeći susret još boljim?!

T