Question Title

* 1. Beskriv vilken roll samtal och normarbete kan spela i klimatkrisen (max 600 ord)

Question Title

* 2. Vad orsakar klimatkrisen och vilken roll har aktivism att spela? (max 400 ord)

Question Title

* 3. Vad har du studerat/studerar och på vilket sätt tror du studierna/momenten kan vara värdefulla för projektet Vardagsklimatet? (max 400 ord)

Question Title

* 4. Har du någon av de meriterande kvalifikationerna? I sådana fall vilka? (max 300 ord)

Question Title

* 5. E-mail

Question Title

* 6. Telefonnummer

T