Vi genomför nu en studie över hur svenska restauranger väljer bakgrundsmusik. Vi vet att det kan vara svårt att välja musik och vi vill ta reda på hur det förhåller sig på restaurangerna.

Question Title

* 1. Hur väljer ni bakgrundsmusik i er restaurang?

Question Title

* 2. Frivilligt: ange epost om du vill få veta resultatet av undersökningen

T