* 1. Hur trivs du i skolan

* 2. Hur trivs du i klassen?

* 3. Så här tycker jag om arbetsron i klassrummet...

  Stämmer inte alls  2 3 4 Stämmer helt och hållet
Jag har arbetsro på lektionerna
Jag blir sällan eller aldrig störd av mina kompisar
Jag stör sällan eller aldrig mina kompisar

* 4. Lärarna

  Stämmer inte alls 2 3 4 Stämmer helt och hållet
Jag trivs med mina lärare
Jag vet vad jag behöver kunna i varje ämne
Jag får den hjälp jag behöver för att klara mina uppgifter

* 5. Känner du dig trygg i/på..

  Alltid Oftast Sällan  Aldrig
Klassrummet
Korridorer/kapprum
Skolgården
Biblioteket
Fritids
Slöjden
Idrotten
Omklädningsrummet
Musiken
Toaletterna
Matsalen
Rasten

* 6. Dina förslag på vad man kan göra för att skapa bättre trivsel och trygghet på skolan:

T