Question Title

* 2. Kön

Question Title

* 3. Ålder

Question Title

* 4. Vad har du för högsta utbildning?

Question Title

* 5. Vad är du sysselsatt med?

Question Title

* 6. Besöker du andra festivaler? Vilka i sådant fall?

Question Title

* 7. Vilka tidningar/tidskrifter/nättidningar läser du?

Question Title

* 8. Varför besöker du Tempo Dokumentärfestival? Ange gärna fler alternativ.

Question Title

* 9. Hur fick du veta att Tempo Dokumentärfestival ägde rum 5-11 mars? (välj ett alternativ)

Question Title

* 10. Var har du sett info om årets Tempofestival? (Du kan kryssa i fler alternativ)

Question Title

* 11. Vilken info hjälpte dig att bestämma vilka programpunkter du skulle gå på?

Question Title

* 12. När bestämde du vilka programpunkter du skulle gå på?

Question Title

* 13. Upplevde du Tempos programtidning som funktionell?

Question Title

* 14. Vad tycker du om Tempos hemsida?

Question Title

* 15. Vad tycker du om Tempos nyhetsbrev?

Question Title

* 16. Har du besökt festivalen tidigare år? (Kryssa i antal gånger)

Question Title

* 18. Hur upplevde du att festivalen var? (Du kan kryssa i fler alternativ)

Question Title

* 19. Vad tycker du om de olika delarna av festivalen? (Kryssa i ett svarsalternativ på varje rad)

  Mycket bra Mycket dålig Vet ej
Film
Ljud och radio
Seminarier
Fester
Fotoutställningar
Future Aleppo

Question Title

* 20. Hur viktigt är mötet med regissörer och andra kreatörer?

Question Title

* 21. Vilken var din bästa programpunkt?

Question Title

* 22. Tycker du att festivalens tema Persona har varit tydligt?

Question Title

* 23. Hur köpte du biljetter?

Question Title

* 24. Hur väl fungerade det att köpa och hämta ut biljetter?

Question Title

* 25. Tycker du att biljetter och årskort är prisvärda?

Question Title

* 26. Om du var ackrediterad. Hur upplevde du servicen vid informationsdisken?

Question Title

* 27. Avslutningsvis, vad önskar du dig till kommande festivaler? Ordet är fritt!

Question Title

* 28. Ange namn och epost om du önskar ett årskort till nästa års Tempo Dokumentärfestival – som tack för hjälpen – så ordnar vi det!

T