Välkommen till en kundundersökning om öppna förskolan i Danderyds kommun. Utbildnings- och kulturkontoret vill gärna ta del av dina synpunkter i vårt arbete att hela tiden förbättra verksamheten.

Vi vill gärna att du svarar även om du inte besöker öppna förskolan. Det är då endast fem frågor.

Dina svar är anonyma och de kommer bara att redovisas så att det inte går att se vem som svarat.

Det tar 3-5 minuter att besvara hela enkäten.

* 1. Jag är

* 2. Jag har ett annat modersmål än svenska

* 3. Jag

* 4. Mitt barn/mina barn är

* 5. Besöker du öppna förskolan i Danderyds kommun (möjligt att ange fler svar)

T