Välkommen!

Tack för att du deltar i vår enkät. Din feedback är mycket viktig.
Den här studien vänder sig till dig som är 15 år eller äldre och handlar om hur du som ryttare/hästintresserad använder internet och sociala medier i din vardag kring hästen. Studiens syfte är att skapa en bättre miljö för häst och människa. Vidare syftar studien till att skapa en plattform för spridning av kunskap om hästar som vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Sverige och Norge och är finansierat av Stiftelsen Hästforskning.

Din medverkan är mycket viktig, eftersom studien kommer att kunna göra det bättre för både hästar och människor. Fyll bara i enkäten en gång. Studiens resultat kommer att presenteras på vetenskapliga konferenser och i tidskrifter, men även för allmänheten.

Vi kommer att be dig börja med att fylla i bakgrundsfaktorer som ålder, kön och var du bor för att kunna koppla denna information till hur du använder sociala medier, men deltagande i studien är anonymt och inga personuppgifter lagras.

Studien bedrivs av forskare från Malmö Universitet och Norges Idrottshögskola och huvudansvariga är professor Susanna Hedenborg (susanna.hedenborg@mah.se) och universitetslektor Aage Radmann (aage.radmann@nih.no). Är du intresserad av att veta mer om studien, ställa frågor eller ge oss feedback så hör gärna av dig!

Stort tack!

Question Title

1. Jag samtycker härmed till att delta i studien Stallkulturer på internet

Question Title

2. Jag intygar härmed att jag är över 15 år

Question Title

3. Jag intygar härmed att jag inte fyllt i denna enkät tidigare

T