Vilken kurs vill du anmäla dig till?

Question Title

* 1. Vilken kurs vill du anmäla dig till?

Hur hittade du till våra kurser?

Question Title

* 2. Hur hittade du till våra kurser?

Anmälan
Här gör du din intresseanmälan. Din anmälan är bindande och din plats på kursen är säkrad när du har betalat kursavgiften till Plusgiro 492963-4 
Märk gärna din betalning med ''HT 2015'' och ditt namn, så underlättar du administrationen för oss.
Vill du dela upp din betalning? kontakta oss på hopp.hokarangen@gmail.com

Återbetalningsvillkor
Du har har möjlighet att avboka din plats på en kurs fram till tre veckor före kursstart.
Därefter kan avbokning endast ske mot uppvisande av läkarintyg.

Vid avbokning återbetalas erlagt belopp förutom en administrationsavgift på 500 kr.
Alternativt om du finner en ersättare som vill gå samma kurs.

Om du avbryter kursen när den startat betalar du full kursavgift.

Om HOPP mot förmodan måste ställa in en kurs så återbetalas så klart alla pengar till kursdeltagarna.
HOPP förbehåller sig rätten att ändra lärare.
Kontaktuppgifter

Question Title

* 3. Kontaktuppgifter

T