Jag har kamrater som jag trivs med och är tillsammans med på skolan

Question Title

* 1. Jag har kamrater som jag trivs med och är tillsammans med på skolan

0      Stämmer inte alls 10     Stämmer helt
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.
I min klass är eleverna alltid snälla mot varandra

Question Title

* 2. I min klass är eleverna alltid snälla mot varandra

0      Stämmer inte alls 10     Stämmer helt
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.
De vuxna på skolan reagerar och gör något åt om de får reda på att någon elev varit elak mot eller kränkt en annan elev

Question Title

* 3. De vuxna på skolan reagerar och gör något åt om de får reda på att någon elev varit elak mot eller kränkt en annan elev

0      Stämmer inte alls 10     Stämmer helt
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.
I min klass har vi studiero på lektionerna

Question Title

* 4. I min klass har vi studiero på lektionerna

0      Stämmer inte alls 10     Stämmer helt
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.
Jag kan arbeta koncentrerat och får mycket gjort på lektionerna

Question Title

* 5. Jag kan arbeta koncentrerat och får mycket gjort på lektionerna

0      Stämmer inte alls 10     Stämmer helt
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.
Jag får den hjälp jag behöver i mitt skolarbete

Question Title

* 6. Jag får den hjälp jag behöver i mitt skolarbete

0      Stämmer inte alls 10     Stämmer helt
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.
Jag känner att mina lärare bryr sig om mig

Question Title

* 7. Jag känner att mina lärare bryr sig om mig

0      Stämmer inte alls 10     Stämmer helt
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.
Jag känner mig trygg på rasterna

Question Title

* 8. Jag känner mig trygg på rasterna

0      Stämmer inte alls 10     Stämmer helt
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.
Jag känner mig trygg i matsalen

Question Title

* 9. Jag känner mig trygg i matsalen

0      Stämmer inte alls 10     Stämmer helt
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.
I matsalen får jag lugn och ro när jag äter

Question Title

* 10. I matsalen får jag lugn och ro när jag äter

0      Stämmer inte alls 10     Stämmer helt
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

T