Här kandiderar du till uppdrag inom FIAN Sverige 2020; styrelse eller valberedning. 

Question Title

* 1. Ange förnamn och efternamn

Question Title

* 2. Ange vilken ort/orter du bor på

Question Title

* 3. Din mejladress

Question Title

* 4. Jag kandiderar till följande uppdrag:

Question Title

* 5. Ange hur långt uppdrag du kandiderar för.

Question Title

* 6. Jag vill bidra med dessa kunskaper och erfarenheter till arbetet i FIAN:s styrelse:

Question Title

* 7. Så kommer jag att bidra till FIAN:s arbete som styrelseledamot (frågor jag vill fokusera på, hur mycket tid jag kan lägga på styrelsearbetet etc):

Question Title

* 8. Detta förväntar jag mig av arbetet i FIAN Sveriges styrelse:

Question Title

* 9. Mina förenings- och ev styrelseerfarenheter är: 

Question Title

* 10. Jag tänker mig att styrelseuppdraget får ta ungefär så här många timmar per vecka eller månad: 

T