Question Title

* 1. Om vår nya produkt var tillgänglig i dag, hur sannolikt är det att du skulle använda den i stället för tillgängliga konkurrerande produkter från andra företag?

Question Title

* 2. Om det inte är troligt att du kommer att använda min nya produkt, vill jag veta varför.

Question Title

* 3. Vad skulle göra det mer troligt att du skulle använda min nya produkt?

Question Title

* 4. Om vår nya produkt var tillgänglig i dag, hur troligt är det att du skulle rekommendera den till andra?

Question Title

* 5. Vad tycker du bäst om hos vår nya produkt?

Question Title

* 6. Vilka ändringar skulle förbättra vår nya produkt mest?

Question Title

* 7. Om du skulle köpa produkten, vad skulle du kunna tänka dig betala för den?

T