* 1. Sjukhus (fullständigt namn)

* 2. Utbildningsnivå

* 3. Medlem i SWESEM?

* 4. Vad är den huvudsakliga anledningen till att du är medlem/respektive inte är medlem i SWESEM?

* 5. Tycker du att SWESEM är en god representant för Sveriges akutläkare?

0 - Dåligt
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

* 6. Hur får du information om SWESEM och föreningens arbete?

* 7. Vilken/vilka är din/dina viktigaste frågor att driva via SWESEM?

T