Holsljunga Byalag vill utreda möjligheten att få igång bostadsbyggandet i Holsljunga. För att veta om det är något vi ska arbeta vidare med vill vi i styrelsen nu skicka ut denna enkät för att se hur intresset och behovet ser ut.

Lämna in enkäten senast 29 februari

Question Title

* 1. Är ni idag bosatt i Holsljunga?

Question Title

* 2. Är ni intresserad av en ny bostad i Holsljunga?

Question Title

* 3. Känner ni någon som är intresserad av att flytta till Holsljunga?

Question Title

* 4. I vilken form tycker ni att boendet ska byggas? Kryssa i alternativet som ni föredrar.

Question Title

* 5. Skulle ni föredra (välj ett alternativ)

Question Title

* 6. Vad anser ni är en rimlig hyresnivå (kallhyra) för en nyproducerad hyresrätt i Holsljunga, en 3:a på ca 70 m2?

Question Title

* 7. Vid byggnation av villa, vilket av följande alternativ skulle ni vara intresserade av?

Question Title

* 8. Var skulle ni vilja att huset/lägenheten är placerad?

Question Title

* 9. Äger ni idag ett hus som ni skulle vara intresserade av att hyra ut eller sälja?

Question Title

* 10. Är ni intresserade av att gå in med en insats i ett utvecklingsbolag för att bygga bostäder i Holsljunga?

0 av 10 besvarad(e)
 

T