På grund av att pandemin fortsätter gör hemslöjdskonsulenterna i Västerbotten en undersökning för att få en uppfattning om hur slöjdare/hantverkare i Västerbotten påverkas av situationen. Medverkan är anonym och tar bara ett par minuter. Din medverkan är viktig för oss! Vi ber er att svara så snabbt som möjligt, dock senast 10 mars.

Question Title

* 1. Hur mycket jobbar du med slöjd/ditt hantverk?

Question Title

* 2. Hur har pandemin påverkat din verksamhet?

Question Title

* 3. Vad är du i behov av för att bedriva och utveckla din verksamhet?
(du kan välja flera alternativ)

Question Title

* 4. Hur kan vi bäst bidra för din verksamhet?

T