Levererar du dina produkter till restauranger, storkök, butiker eller direkt till konsument? Då kan du ansöka om att vara med på listan över åländska livsmedelsproducenter på www.landsbygd.ax. Frågor - kontakta Lena Brenner, tel 0457 526 7305, e-post lena.brenner@landsbygd.ax

Question Title

* 1. Företagets namn

Question Title

* 2. Kontaktperson

Question Title

* 3. Telefon

Question Title

* 4. E-post

Question Title

* 5. Webbadress/Facebooksida

Question Title

* 6. Vi producerar/förädlar (ange även om produkterna är Eko-certifierade)

Question Title

* 7. FO nummer

T