Helgen 5-7 oktober är det dags för Unga Allergikers Riksöverläggning! Anmäl dig redan idag för att säkra din plats till höstens höjdpunkt. 

Riksöverläggning är det högsta beslutande organet i Unga Allergiker. Det är där bl.a. förbundsstyrelsen väljs fram.  

Kontakt angående nomineringar: valberedningen@ungaallergiker.se
Motioner: styrelsen@ungaallergiker.se
Kontakt angående resor, mat och annat: klara@ungaallergiker.se 

När? 5-7 oktober 2018 
Var? Ånnaboda Storstenshöjden, strax utanför Örebro 
Kostnad: Gratis!
Anmälan: 31 augusti 2018 

VIKTIGT! Var nogrann med att ange fullständig allergilista och/eller annat som är av vikt för att vi ska kunna göra denna helg så tillgänglig som möjligt för alla! 

HOPPAS VI SES!
Deltagarens namn (för- och efternamn)

Question Title

* 1. Deltagarens namn (för- och efternamn)

Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)

Question Title

* 2. Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)

Kontaktuppgifter:

Question Title

* 3. Kontaktuppgifter:

Kontaktuppgifter närstående/målsman:

Question Title

* 4. Kontaktuppgifter närstående/målsman:

Kontaktuppgifter närstående/målsman:

Question Title

* 5. Kontaktuppgifter närstående/målsman:

Vänligen ange om du har astma samt en fullständig lista över dina allergier/överkänslighet/intolerans. Skriv även om allergierna är luftburna samt om det finns andra omständigheter vi behöver känna till, exempelvis om du inte kan äta mat som tillagats i kärl där det du är allergisk mot kan ha tillagats tidigare. Tänk på att vara noggrann så vi kan tillgodose dina behov fullt ut.

Question Title

* 6. Vänligen ange om du har astma samt en fullständig lista över dina allergier/överkänslighet/intolerans. Skriv även om allergierna är luftburna samt om det finns andra omständigheter vi behöver känna till, exempelvis om du inte kan äta mat som tillagats i kärl där det du är allergisk mot kan ha tillagats tidigare. Tänk på att vara noggrann så vi kan tillgodose dina behov fullt ut.

Om du har luftburna allergier, ange dem nedan:

Question Title

* 7. Om du har luftburna allergier, ange dem nedan:

Övrig specialkost?

Question Title

* 8. Övrig specialkost?

Tar du någon medicin vi behöver känna till?

Question Title

* 9. Tar du någon medicin vi behöver känna till?

Finns det något annat vi på Unga Allergiker behöver känna till om dig/din situation?

Question Title

* 10. Finns det något annat vi på Unga Allergiker behöver känna till om dig/din situation?

Vilken ort reser du ifrån? (du ska kunna åka själv, men Unga Allergiker bokar och betalar din resa och behöver därför veta varifrån du vill åka!)

Question Title

* 11. Vilken ort reser du ifrån? (du ska kunna åka själv, men Unga Allergiker bokar och betalar din resa och behöver därför veta varifrån du vill åka!)

Från vilken tid, fredag 5 oktober, kan du påbörja din resa till Örebro?

Question Title

* 12. Från vilken tid, fredag 5 oktober, kan du påbörja din resa till Örebro?

Hur känner du för att sova borta?

Question Title

* 13. Hur känner du för att sova borta?

Under Riksöverläggningen 2018 kommer vi att dokumentera med text och bild. Godkänner du och/eller din målsman att du/ditt barn finns med på bilder som Unga Allergiker publicerar i producerat material (hemsida, informationsblad, m.m.)?

Question Title

* 14. Under Riksöverläggningen 2018 kommer vi att dokumentera med text och bild. Godkänner du och/eller din målsman att du/ditt barn finns med på bilder som Unga Allergiker publicerar i producerat material (hemsida, informationsblad, m.m.)?

Alla personuppgifter i denna anmälan kommer att användas i syfte att få kontakt med dig inför Riksöverläggningen 2018, och för att kunna tillgodose dina behov. Uppgifterna lämnas inte ut till obehöriga och behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). 

Läs mer om GDPR och hur vi hanterar extra känsliga uppgifter så som hälsa på www.ungaallergiker.se.

Question Title

* 15. Alla personuppgifter i denna anmälan kommer att användas i syfte att få kontakt med dig inför Riksöverläggningen 2018, och för att kunna tillgodose dina behov. Uppgifterna lämnas inte ut till obehöriga och behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). 

Läs mer om GDPR och hur vi hanterar extra känsliga uppgifter så som hälsa på www.ungaallergiker.se.

Jag som målsman godkänner att mitt barn deltar på Riksöverläggningen 2018. Observera att du som är över 18 år inte behöver fylla i denna fråga.

Question Title

* 16. Jag som målsman godkänner att mitt barn deltar på Riksöverläggningen 2018. Observera att du som är över 18 år inte behöver fylla i denna fråga.

Övriga kommentarer eller frågor? 

Question Title

* 17. Övriga kommentarer eller frågor? 

T