Stipendiet finansieras och delas ut av flera företag i samverkan

Question Title

* 1. Födelsedatum (ÅÅMMDD):

Question Title

* 2. Förnamn och efternamn:

Question Title

* 3. Gatuadress:

Question Title

* 4. Postadress (postnummer och ort):

Question Title

* 5. Telefonnummer:

Question Title

* 6. E-post:

Question Title

* 7. Kön:

Question Title

* 8. Försäkran, bostadsort:

Question Title

* 9. Bifoga dokument som styrker bostadsort, till exempel personbevis, hyresavi eller liknande:

Endast DOCX, DOC, JPEG, GIF, JPG, PDF, PNG-filtyper.
Välj fil
Ingen fil vald

Question Title

* 10. Ja, jag studerar heltid vid Högskolan Dalarna inom:

Question Title

* 11. Bifoga registreringsintyg:
Läs mer om registreringsintyg på www.du.se

Endast DOCX, DOC, JPG, GIF, JPEG, PDF, PNG-filtyper.
Välj fil
Ingen fil vald

Question Title

* 12. Bifoga intyg på uppnådda högskolepoäng och betygsnivåer föregående termin: 
Läs mer om betyg och intyg på www.du.se

Endast DOCX, DOC, JPEG, GIF, JPG, PDF, PNG-filtyper.
Välj fil
Ingen fil vald

Question Title

* 13. Försäkran, socialt engagemang:

Question Title

* 14. Här finns det möjlighet att bifoga en fil: dokument med foton etc.

Endast DOCX, DOC, JPEG, GIF, JPG, PDF, PNG-filtyper.
Välj fil
Ingen fil vald

Question Title

* 15. Referenspersoner som kan intyga att lämnade uppgifter om ditt sociala engagemang stämmer:

Question Title

* 16. Övrigt: Här finns det möjlighet att bifoga rekommendationsbrev eller intyg, dokument, foton etc.

Endast DOCX, DOC, JPEG, GIF, JPG, PDF, PNG-filtyper.
Välj fil
Ingen fil vald

Question Title

* 17. Genom att skicka in denna ansökan godkänner jag att mina personuppgifter registreras och behandlas i samband med utnämning av stipendiater. Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för juryn för Borlänge-Faluföretagens högskolestipendium i enlighet med GDPR. Jag har tagit del av gällande statut för Borlänge-Faluföretagens högskolestipendium och intygar att de uppgifter jag lämnat ovan är riktiga, samt att jag godkänner rätten till att kontrollera mina uppgifter.
Läs mer om Tunabyggens hantering av personuppgifter på www.tunabyggen.se

Ansökan ska vara inne senast den 30 november för beslut och utdelning av stipendiet under våren. Ansökningar som kommer in efter den 30 november behandlas inte.

T