HOBS stora undersökning om hetsätningsstörning visar att de första hetsätningsepisoderna i många fall sker tidigt i livet, ofta redan i grundskoleålder. Det är därför viktigt att du som arbetar inom elevhälsan känner till sjukdomen.

Föreläsningen är särskilt riktad till dig som arbetar inom elevhälsan och ger grundläggande kunskap om denna allvarliga sjukdom. Du får också vägledning kring vad du kan göra för att uppmärksamma diagnosen och stötta elever som är drabbade.

Hetsätningsstörning är en ätstörning som kännetecknas av återkommande episoder av överätning utan kontroll, vilket leder till stark ångest och skam. Det är en allvarlig sjukdom som kan ha svåra konsekvenser för både den fysiska och psykiska hälsan.

Under föreläsningen kommer du att få lära dig mer om hur du kan möta elever som misstänks ha hetsätningsstörning, och hur du kan vara uppmärksam på elever som lider av sjukdomen. Du får också veta mer om hur hetsätningsstörning uppfattas av patienterna själva och vilka frågor som kan hjälpa dig att identifiera och stötta elever med sjukdomen.

Datum: 15 November
Tid:  12:00-13:00
Plats: Online via Zoom

Föreläsningen är kostnadsfri för medlemmar i HOBS. Medlemskapet kostar 50 kronor per kalenderår. Läs mer och anmäl dig på hobs.se/blimedlem. Även du som inte är medlem är välkommen. Du betalar då 500 kronor per föreläsning.

Du kan läsa mer om HOBS arbete för att stödja personer som lever med hetsätningsstörning på hobs.se/hetsatning. Där kan du även ta del av patienternas egna berättelser, som ofta går tillbaka till barndomen.

Vi ser fram emot att träffa dig!

Question Title

* 1. Namn:

Question Title

* 2. E-postadress:

Question Title

* 3. Skola:

Question Title

* 4. Jag vill anmäla mig till föreläsningen:

T