Enkät för tidskriften Författaren

Här kan du berätta om dina erfarenheter av arvoden och ersättningar och därmed bidra till att höja ordets värde. Gör din röst hörd!

Question Title

* 1. Följer du Författarförbundets arvodesrekommendationer?

Question Title

* 2. Har du under de senaste fem åren tackat ja till uppdrag med sämre ersättning än så?

Question Title

* 3. Om arrangören har erbjudit inget arvode eller arvode under rekommenderad nivå, vad har arrangörens motivering varit?

Question Title

* 4. Berätta om yrkesupplevelser som utmärker sig negativt, t.ex. skambud från arrangörer, förfrågningar om att arbeta gratis, felaktig uppdragsbeskrivning eller uteblivna betalningar:

Question Title

* 5. Beskriv kort din yrkesroll och erfarenhet, t.ex. “översättare med 20 år i yrket”:

T