Enkät för tidskriften Författaren

Här kan du berätta om dina erfarenheter av arvoden och ersättningar och därmed bidra till att höja ordets värde. Gör din röst hörd!

Följer du Författarförbundets arvodesrekommendationer?

Question Title

* 1. Följer du Författarförbundets arvodesrekommendationer?

Har du under de senaste fem åren tackat ja till uppdrag med sämre ersättning än så?

Question Title

* 2. Har du under de senaste fem åren tackat ja till uppdrag med sämre ersättning än så?

Om arrangören har erbjudit inget arvode eller arvode under rekommenderad nivå, vad har arrangörens motivering varit?

Question Title

* 3. Om arrangören har erbjudit inget arvode eller arvode under rekommenderad nivå, vad har arrangörens motivering varit?

Berätta om yrkesupplevelser som utmärker sig negativt, t.ex. skambud från arrangörer, förfrågningar om att arbeta gratis, felaktig uppdragsbeskrivning eller uteblivna betalningar:

Question Title

* 4. Berätta om yrkesupplevelser som utmärker sig negativt, t.ex. skambud från arrangörer, förfrågningar om att arbeta gratis, felaktig uppdragsbeskrivning eller uteblivna betalningar:

Beskriv kort din yrkesroll och erfarenhet, t.ex. “översättare med 20 år i yrket”:

Question Title

* 5. Beskriv kort din yrkesroll och erfarenhet, t.ex. “översättare med 20 år i yrket”:

T