Välkommen!

Hej!

Vi ser fram emot att få din ansökan till en ny säsong av Paradise Hotel.
Vänligen svara på alla frågor ärligt och så utförligt som du kan. 

Obs!
För att få medverka i programmet så måste du vara 18 år eller äldre.

Ett tips!
Öppna upp dina sociala konton så att vi kan hitta dig enkelt. 

Lycka till!

* 1. Ange dina kontaktuppgifter

* 2. Ange ditt personnummer (10 siffror)

* 3. Ange den närmsta stad du kan åka till för att träffa oss (du kan ange flera)

* 4. Ange ditt yrke/sysselsättning

* 5. Har du några anmärkningar i brottsregistret?

* 6. Hur lång är du?

* 7. Namnge eller länka din facebook och/eller Instagram

* 8. Ladda upp en bild på dig

Endast DOCX, DOC, JPG, GIF, JPEG, PDF, PNG-filtyper.
Välj fil
Ingen fil vald

* 9. Ladda upp en bild på dig

Endast DOCX, DOC, JPG, GIF, JPEG, PDF, PNG-filtyper.
Välj fil
Ingen fil vald

* 10. Ladda upp en bild på dig

Endast DOCX, DOC, JPEG, GIF, JPG, PDF, PNG-filtyper.
Välj fil
Ingen fil vald

* 11. Hur ser dina närmsta sex månader ut?

* 12. Hur ser din familjekonstellation och relation ut? (Vem anser du vara din nära familj?)

* 13. Vad drömmer du om att arbeta med i framtiden?

* 14. Vilken är din sexuella läggning?

* 15. Vad är det värsta du har varit med om?

* 16. Har du några fobier?

* 17. Har du några komplex?

* 18. Har du rest utomlands tidigare?

* 19. Har du någon sjukdom eller skada och äter du några mediciner just nu?

* 20. Vad är din tyngsta och sämsta last?

* 21. Varför tycker du att vi ska ta med dig i programmet?

* 22. Har du några tidigare TV-vanor?

* 23. Beskriv din drömpartner

* 24. Av alla Paradise Hotel säsonger (från 2013) - Vilka är dina favoritdeltagare och varför?

* 25. Genom att skicka in denna ansökan samtycker jag till att Mastiff AB, 556402-5970, BOX 27034, 102 51 Stockholm samlar in och behandlar de av mig lämnade personuppgifterna för att göra ett urval bland samtliga sökanden till TV-programmet Paradise Hotel.

De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, längd, adress, personnummer, meritförteckning, yrke, noteringar i brottsregister, hälsouppgifter, sexuell läggning, politisk och/eller filosofisk övertygelse. Vi kommer även att registrera de bilder som du skickar in till oss. Efter att urvalsprocessen är avslutad kommer dina personuppgifter att raderas om du inte blir utvald att medverka i TV-programmet.

Du avgör själv om vill lämna personuppgifter till oss och i sådana fall vilka.

Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke enligt ovan genom att meddela oss på ovanstående adress.

T