Svarstalong annonsering i Amazonabladet 2018. 

Ifylles senast den 15 november 2017. Svarstalongen har också skickats till er via E-post och kan skickas in med vanlig post till: BCF Amazona, Frejgatan 56, 113 26  STOCKHOLM. För ev. frågor kontakta vår ordförande Maria Wiklund Karlsson, Tel: 0734-38 70 41, E-post: maria@amazona.se

Question Title

* 1. Namn på företaget som annonserar

Question Title

* 2. Namn på annonsansvarig

Question Title

* 3. Företagets adress

Question Title

* 4. Företagets postadress

Question Title

* 5. E-postadress till annonsansvarig

Question Title

* 6. Telefonnummer

Question Title

* 7. Önskar annonsera i följande nr av Amazonabladet år 2018 storlekar och manusstopp se här

Question Title

* 8. Vill ha samma annons i alla 4 nummer av Amazonabladet år 2018 och får därigenom 10 % rabatt. Alla stående annonsörer har länkar från BCF Amazonas hemsida. Rabatten gäller ej för Amazonas medlemmar. 

Question Title

* 9. Storlek på annons för storlekar och manusstopp se här

Question Title

* 10. Annonsen skickas från er senast vid manusstopp på följande format:

Question Title

* 11. Övriga kommentarer

T