Question Title

* 1. Jag som svarar är:

Question Title

* 2. Vad tyckte du om dagen?

Question Title

* 3. Vad tyckte du om ämnena som togs upp?

Question Title

* 4. Saknade du något ämne under dagen?

Question Title

* 5. Besökte du utställarna/AMA-experterna i pauserna?

Question Title

* 6. Förmiddag plenum.
Eftermiddag med med längre tid för nätverkande samt besöka respektive AMA fackområde och våra utställare.
Var det ett bra upplägg eller har du förslag på annat upplägg av dagen?

Question Title

* 7. Skulle det hjälpa dig om AMA blir mer internationellt anpassad?

Question Title

* 8. Ska AMA inriktas mer på funktion?

Question Title

* 9. Skulle det vara en fördel om AMA:s krav fanns knutna till objekten i BIM/modell?

T