Question Title

* 1. Vilka tre områden är viktigast för att du ska känna att vården finns nära dig?

Question Title

* 2. På vilket sätt vill du hålla kontakt med vården?

Question Title

* 3. Tycker du att det är lätt att få kontakt med vården?

Question Title

* 4. Hur nöjd är du med vården i Norrbotten?

Question Title

* 5. På vilket sätt tycker du att vården skulle kunna bli ännu bättre?

Question Title

* 6. Några frågor om dig

Question Title

* 7. Ålder

Question Title

* 8. Var i Länet bor du?

T