Question Title

* 1. Hur trivsam är arbetsmiljön hos din arbetsgivare?

Question Title

* 2. Är du nöjd med de olika sätt du kan ta dig till och från jobbet på, varken nöjd eller missnöjd med dem, eller missnöjd med dem?

Question Title

* 3. Är din arbetsgivares plan för sjukförsäkring bättre eller sämre än andra arbetsgivare?

Question Title

* 4. Är du nöjd eller missnöjd med de måltider din arbetsgivare förser?

Question Title

* 5. Hur rättvis är din arbetsgivares sjukdagspolicy?

Question Title

* 6. Är du nöjd med dina personalförmåner, varken nöjd eller missnöjd med dem, eller missnöjd med dem?

T