Question Title

* 1. Är dina målgrupper enskilda personer, företag eller organisationer, eller en blandning av båda?

Question Title

* 2. Ungefär hur många personer ingår i din målmarknad?

Question Title

* 3. Hur många företag eller organisationer erbjuder för närvarande en produkt eller tjänst som liknar din?

Question Title

* 4. Hur stor är konkurrensen på marknaden om din målkund?

Question Title

* 5. Hur många procent av målmarknaden har din största konkurrent för närvarande?

Question Title

* 6. Hur många procent av målmarknaden har du för närvarande?

Question Title

* 7. Ska din produkt eller tjänst betalas med engångsbetalning eller upprepade betalningar?

Question Title

* 8. Vilket är det minsta antalet gånger din målkund sannolikt kommer att köpa din produkt eller tjänst?

Question Title

* 9. Hur många procent av målmarknaden har köpt en produkt eller tjänst som liknar din?

Question Title

* 10. Hur många kunder behöver du för att gå med vinst?

T