Hjälp oss bli bättre i framtiden!

För att vi ska kunna utvecklas och bli bättre är det viktigt för oss att förstå hur våra medlemmars vardag med hund ser ut idag. Vi skulle därför vilja be dig om hjälp med att svara på några frågor om ditt hundliv. 

Enkäten tar ungefär 15-20 minuter att slutföra om du är hundägare eller uppfödare – är du inte hundägare är du klar på några minuter. Du som slutför enkäten har även möjlighet att vinna något av de 50 priser vi kommer lotta ut. 

Svenska Kennelklubben genomför just nu ett projekt med målet att identifiera en vision om var SKK ska vara år 2030, och därefter utarbeta strategier som kan ta organisationen mot visionen. Vi kallar projektet för SKK 2030 – du kan läsa mer om det på vår hemsida.

Din mejladress är en personuppgift. SKK behandlar alla personuppgifter i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Utförlig information gällande SKKs behandling av personuppgifter finns på skk.se/pub.
 
4% of survey complete.

T