Question Title

* 1. Hur skickliga är medlemmarna i ditt team på sina jobb?

Question Title

* 2. Hur professionellt uppför sig medlemmarna i ditt team?

Question Title

* 3. Hur ärliga är medlemmarna i ditt team mot varandra?

Question Title

* 4. Hur väl delar medlemmar i ditt team ansvar för uppgifter med varandra?

Question Title

* 5. Hur väl samarbetar din chef med kunder?

Question Title

* 6. Hur effektivt hålls teammöten?

Question Title

* 7. Hur bra är medlemmarna i ditt team på att kommunicera med varandra?

Question Title

* 8. Hur hårt arbetar din chef?

Question Title

* 9. Hur ofta håller ditt team sina deadlines?

Question Title

* 10. Hur väl hanterar din chef kritik?

Question Title

* 11. Hur rättvist delar medlemmarna i ditt team ansvaret för uppgifter med varandra?

Question Title

* 12. Hur artiga är medlemmar i ditt team mot varandra?

Question Title

* 13. Hur snabbt kan ditt team anpassa sig efter nya prioriteringar?

Question Title

* 14. Hur snabbt kan ditt team agera efter att ha fattat beslut?

Question Title

* 15. Skulle du säga att ditt team har för många eller för få möten?

Question Title

* 16. Är ditt team för stort, för litet eller ungefär lagom?

Question Title

* 17. Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera det här företaget som arbetsplats till en vän eller kollega?

Inte alls sannolikt
Oerhört sannolikt

T