Enkätundersökning 2020! Tack för att du vill hjälpa oss att bli bättre.

Question Title

* 1. Kön?

Question Title

* 3. Vart i Sverige är du verksam?

Question Title

* 4. Vilken skolnivå jobbar du med?

Question Title

* 5. Vilken titel har du?

Question Title

* 6. Vilken roll har du? Är den administrativ eller pedagogisk?

Question Title

* 7. Använder du digitala läromedel eller traditionella böcker?

Question Title

* 8. Hur ofta använder du digitala verktyg i verksamheten?

Question Title

* 9. Vad ska du investera i närmaste två åren?

Question Title

* 10. Vad skulle du vilja investera i närmaste två åren?

Question Title

* 11. Hur ofta besöker du IT-pedagogen.se?

Question Title

* 12. Vad vill du läsa mer om på it-pedagogen.se?

Question Title

* 13. Önskar du få Nyhetsbrevet

T