* 1. Vad tyckte du var bra med utbildningsdagarna 2017?

* 2. Vad tyckte du var mindre bra med utbildningsdagarna 2017?

* 3. Vilka ämnen skulle du vilja se på utbildningsdagarna 2018?

* 4. Övriga synpunkter eller önskemål

T