Question Title

* 1. I vilka årskurser har du använt Energifallet?

Question Title

* 2. Hur många av Energifallets övningar har du använt?

Question Title

* 3. Gillar du och dina elever Energifallet?

Question Title

* 4. Hur kan Energifallet förbättras?

Question Title

* 5. Vilka övningar vill du att Energifallet tar fram härnäst?

Question Title

* 6. Vilka nya faktablad skulle du ha användning för i din undervisning?

Question Title

* 7. Har du förslag på annat material som skulle underlätta lärandet för hållbar utveckling?

T